Szkolenia i Kursy

Praca zdalna - z zasadami zawartymi w Kodeksie pracy, RODO, oraz BHP

kancelaria-t.curzytek@post.pl

600808605

Tel. 600 808 605

PRACA ZDALNA

(z zasadami zawartymi w Kodeksie pracy, RODO, oraz BHP)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, administratorów danych osobowych, inspektorów ochrony danych osobowych, kierowników komórek organizacyjnych, pracowników ds. kadr oraz innych osób, które są odpowiedzialne za przygotowanie, wprowadzenie oraz monitorowanie pracy zdalnej w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pod względem technicznym  i organizacyjnym

W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące w podmiocie systemy ochrony danych osobowych w warunkach pracy zdalnej, które powinny zapewnić bezpieczeństwo prawne, techniczne i organizacyjne a także powinny zapewnić rozliczalność przetwarzania danych zgodnie z wymogami RODO.

Program szkolenia:

1. Definicja pracy zdalnej, w tym możliwość łączenia pracy zdalnej z pracą w siedzibie zakładu pracy (pracy hybrydowa),     w tym jak rozumieć pojęcie pracy zdalnej;

2. Podstawy prawne stosowania pracy zdalnej, w tym na podstawie: ustawy COVID-19, Kodeksu pracy, RODO oraz BHP;

3. Zasady powierzenia i dostarczenia pracownikowi (w tym instalacji) materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, w tym również zasady korzystania przez pracownika z prywatnego sprzętu;

4. Zasady uregulowania pracy zdalnej, w tym:

 1. przeprowadzenie analizy ryzyka pracy zdalnej, w tym:
 2. jaki rodzaj pracy z określonych w umowach zawartych z pracownikami może być wykonywany w formule pracy zdalnej;
 3. kiedy i jak ocenić ryzyko?
 4. wewnętrzne Procedury pracy zdalnej w kontekście:
 5. ochrony danych osobowych
 6. organizacji środowiska pracy,
 7. sprzętu wykonywania pracy zdalnej,
 8. sytuacji kryzysowych
 9. poczty elektronicznej
 10. wideokonferencja, w tym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 11. zakres dokumentacji i adekwatne rozwiązania organizacyjne

5.  Organizacja pracy zdalnej w kontekście technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym:

1)   obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie ustalenia, że stanowisko pracy zdalnej zostało zorganizowane

w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z zasadami bhp;

2)   zasady kontroli nad pracownikiem wykonującym pracę zdalną, w tym m.in. korespondencja emaliowa;

6. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika  w związku wykonywaniem  pracy zdalnej,

    w tym:

 1. forma polecenia pracy zdalnej;
 2. specyfikacja i inwentaryzacja przetwarzania danych w ramach pracy zdalnej konkretnych, pracowników,
 3. istotne obszary szkoleniowe w przypadkach pracy zdalnej.

7. Praca zdalna w działaniu inspektora ochrony danych (IOD).

8. Środowisko pracy zdalnej w tym:

 1. pojęcie środowiska pracy zdalnej,
 2. organizacja miejsca pracy w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Sprzęt do wykonywania pracy zdalnej, w tym rozliczalność przy wykorzystaniu sprzętu w kontekście ochrony danych osobowych.

10. Wpływ pracy zdalnej na treść rejestrów, w tym:

      1)  czynności przetwarzania danych, w tym zakres analizy  w związku z praca zdalną.

      2) czynności kategorii przetwarzania danych.

Termin szkolenia - 12.04.2022 w godz. od 10:00 - 13:00

Cena za szkolenie 250 zł. brutto

Cena obejmuje:

1. Certyfikat

2. materiały szkoleniowe, w tym wzór Regulaminu pracy zdalnej

Zgłoszenia zależy składać do dnia 11.04.2023

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

© 2023 TCS Szkolenia

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.