Szkolenia i Kursy

Postępowania z dokumentacją współfinansowaną ze środków unijnych

kancelaria-t.curzytek@post.pl

600808605

Tel. 600 808 605

 

Zasady postępowania

z doumentacją współfinansowaną ze środków unijnych

Szkolenie kierowane jest do pracowników archiwizujących dokumentacje projektów unijnych w szczególności kierowników projektów, koordynatorów, archiwistów oraz poszczególnych pracowników wytwarzających dokumentacje.

Celu szkolenia jest zapoznanie z zasadami zarządzania, archiwizowania, przechowywania oraz ochroną danych osobowych w tym udostępniania dokumentacji współfinansowanej ze środków unijnych. Prawidłowe postępowanie z ww. dokumentacją przyczyni się do uniknięcia przez poszczególnych beneficjentów, Instytucje Zarządzające (IZ) oraz Instytucje pośredniczące (IP) oraz pracowników bezpośrednio zajmujących się archiwizowaniem dokumentacji.

Programem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami:

1. Prawidłowego archiwizowania dokumentacji projektów unijnych na podstawie przepisów polskich i unijnych, w tym m.in. z:

      1) rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego;

     2) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006.

     3) rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;  

     4) wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w zakresie zasad archiwizacji dokumentów;

     5) instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowy Wykaz Akt w zakresie Klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji projektów unijnych;

     6) RODO w zakresie przetwarzania (przechowania i udostępniania prawidłowym przygotowaniem oraz przekazaniem dokumentacji projektów unijnych do archiwum  zakładowego/składnicy akt.

2. Archiwizowania dokumentacji projektów unijnych na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym:

    1) rejestr Wniosków dokumentacji projektów unijnych,

     2) wydzielenie dokumentacji projektów unijnych,

     3) nadawaniem znaku sprawy w tym grup projektom unijnym na poszczególnych stanowiskach pracy.

3. Przekazania dokumentacji projektów unijnych do archiwum zakładowego/składnicy akt, w tym m.in.:

     1) obowiązek informacyjny przez umieszczanie, zamieszczanie, oznaczanie działań informacyjno-promocyjnych na dokumentacji projektów unijnych,

     2) sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych z wyodrębnieniem poszczególnych kategorii archiwalnych,

     3) uporządkowanie dokumentacji wewnetrz teczek oraz  oznaczenie i paginowanie (kat. A,B25) dokumentacji projektów unijnych.

4. Obowiązk Koordynatora dokumentacji projektu/ów w zakresie przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.

                 a) Przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji projektów unijnych, w tym m.in z danymi osobowymi których:

                 b) administratorem jest beneficjent,

                 c) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020

                 d) Minister Infrastruktury i Rozwoju.

    5. Odpowiedzialność finansowa oraz karna za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych, w tym:

                 a) brak należytej ochrony dokumentacji projektów unijnych na poszczególnym stanowisku pracy,

                 b) przechowywanie, udostępnianie iprzekazywanie dokumentacji projektów unijnych osobom trzecim.

5. Przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji projektów unijnych w archiwum zakładowym/ składnicy akt.

Uczestnicy otrzymają:

1. Instrukcje archiwizowania i przechowywania dokumentacji projektów unijnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Cena za szkolenie 250 zł. netto/brutto

Cena obejmuje:

1. zaświadczenia  

2. materiały szkoleniowe

Termin szkolenia – 15.06.2023 w godz. od 09:00 -12:00

Istnieje możliwość meliowego kontaktu z trenerem po szkoleniu.

Zgłoszenia zależy składać do dnia 13 czerwca 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

© 2023 TCS Szkolenia

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.