Szkolenia i Kursy

KURS sekretarka/asystentka

kancelaria-t.curzytek@post.pl

600808605

Tel. 600 808 605

01.02.2023
on-line

Kurs sekretarka/asystentka

Kurs kierowany jest do  osób, które pracują lub zamierzają pracować na stanowisku sekretarki/asystentki - menadżera, recepcjonistki lub obsługi  biura we współpracy z klientem.

Kurs sekretarka/asystentka daje możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku sekretarki/asystentki, menedżera, biura obsługi we współpracy z klientem.

Uczestnik Kursu otrzymuje ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 595 i 596) daje możliwość posiadania wykształcenia specjalistycznego umożliwiającego zdobycie kwalifikacji zawodowych co przyczyni się do:

 • dobrej organizacji biura/kancelarii;
 • znajomości pracy biurowej i procedur biurowych;
 • umiejętności prowadzenia korespondencji;
 • umiejetności prowadzenia rozmów telefonicznych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, firmy;
 • znajomość podstaw prawnych działania przedsiebiorstwa, firmy;

 oraz zdobycie kwalifikacji osobistych, którch znajomość przyczyni się do:

 • odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • zorganizowania stanowiska pracy;
 • zamiłowania do porządku, w szczególności do bieżącego porządkowania dokumentacji aktowej oraz otoczenia;
 • umiejętności organizacji pracy swojej i innych osób;
 • systematyczności;
 • zdyscyplinowania;
 • umiejętności ustalania priorytetów;
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów z klientami oraz współpracownikami oraz z szefem;
 • komunikatywności;
 • odporności na stres (w tym radzenie sobie z osobami trudnymi);
 • wysokiej kultury osobistej;
 • umiejętności tworzenia wizerunku firmy.

Program

I.  Zakres tematyczny 10 godz.

 • Wygląd sekretariatu – kancelarii -  wizytówką przedsiebiorstwa, firmy (pozytywną lub  negatywną)odpowiednie wyposażenie (obowiązujące przepisy), - styl a estetyka pomieszczenia;
 • Autoprezentacja – analiza prezentowania się na podstawie inscenizowanych scenek z kamerą;
 • Public Relations w sekretariacie;
 • Sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy  - rola sekretarki - asystentki kreowanie i podtrzymywanie pozytywnych stosunków interpersonalnych,  komunikacja werbalna i  niewerbalna;
 • Twórcze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych - samodyscyplina, wyeliminowanie własnych niedobrych przyzwyczajeń, - zachowanie dobrego samopoczucia w sytuacjach trudnych, - dyskrecja, dyplomacja takt i opanowanie;
 • Jak sobie radzić ze stresem w miejscu pracykształtowanie postawy asertywnej
 • Współpraca z szefem -  jak sobie ułożyć stosunki z szefem?, - jak sobie zjednać szefa?.
 • Kontrola terminów, plan pracy szefa.
 • Przyjmowanie interesantów - vademecum obsługi klienta.- typy klientów – radzenie sobie z trudnymi klientami
 • Prowadzenia rozmów telefonicznych – doskonalenie umiejętności komunikowania się przez telefon (jak cię słyszą, tak cię widzą)  - czas  1 godz.

II. Zakres tematyczny 15 godz.

 • Akty normatywne we firmie - podstawy prawne prawidłowego sporządzania, uchwał, zarządzeń, - zastosowanie ustaw resortowych itp.;
 • Czynności kancelaryjne sekretariatów zarządzanie korespondencją;
 • Obieg dokumentów w firmie;
 • Elektroniczny obieg dokumentacji -  w tym: drogą e-mailą (podstawy prawne);
 • Sporządzanie pism biznesowych, style pism urzędowych;
 • Język korespondencji w kontaktach międzynarodowychwygląd pisma;
 • Organizacja i obsługa zebrań – przygotowanie materiałów i zaproszeń;
 • Protokołowanie – plan protokołu, pułapki protokołowania;
 • Łatwość w opracowywaniu trudnych zadań;

III. Zakres tematyczny 7 godz.

 • Savuar – Vivre - zasady dobrego i stylowego zachowania się, nowoczesne środki komunikowania się, - wyższa szkoła konwersacji,- wielka sztuka zwracania się do innych,  - właściwa prezentacja.(inscenizowanie scenek z kamerą);
 • Umiejętność przygotowywania różnego rodzaju spotkań biznesowych konferencji , narad, zebrań itp. (m.in. umiejętność: delegowania zadań, zarządzania grupą, samodyscyplina);
 • Wokół stołu (nakrycie, podawanie, zachowanie);
 • Dama w każdym znaczeniu - kultura osobista i odpowiednia prezencja, odpowiedni dobór stroju do danej sytuacji (myśl przewodnia - w co ja się ubiorę? jest myśleniem w nie właściwym kierunku);
 • Formy towarzyskie w miejscu pracy- pozytywne oddziaływanie na otoczenie;

 Uczestnicy otrzymają n/w materiały szkoleniowe

Wzory aktów normatywnych (podstawy prawne) - zarządzeń, decyzji, uchwał, protokołów. 

1. Wzory – pism: urzędowych, biznesowych, międzynarodowych, raportów pisemnych itp.;

2. Regulamin pracy sekretarki – asystentki, „Dekalog sekretarki – asystentki”;

3. „Harmonogram pracy  w sekretariacie”;

4. „Vademecum obsługi klienta”, oraz inne materiały omawiane na szkoleniu.

 

Kurs trwa 24 godziny  (32 godz. lekcyjne - godziny kursu ustalane indywidualnie z kursantem)

cena 2200 z. brutto (indywidualnie do uzgodnienia)

Uczestnik Kursu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

 

 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

© 2023 TCS Szkolenia

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.