Szkolenia i Kursy

Koordynator czynności kancelaryjnych

kancelaria-t.curzytek@post.pl

600808605

Tel. 600 808 605

29.06.2023
on-line

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego zaprasza na szkolenie online –

KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH
 
Szkolenie kierowane jest do KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH (§ 2 ust. 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), osób tworzących dokumentacje na poszczególnych stanowiskach  oraz  osób sprawujących nadzór i kontrolę nad tworzeniem dokumentacji w tym m.in. kierowników jednostek i komórek organizacyjnych.
 
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z zasadami nadzoru oraz przeprowadzania kontroli na poszczególnych stanowiskach pracy w zakresie tworzenia dokumentacji aktowej w tym archiwalnej i niearchiwalnej (rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).                                                                                   Program szkolenia:

1. Podstawy prawne przeprowadzania wewnętrznej kontroli na poszczególnych stanowiskach w zakresie tworzenia dokumentacji aktowej, w tym archiwalnej i niearchiwalne w rozbiciu na dokumentację tworzącą akta sprawy oraz nie tworzącą akta sprawy.

2. Elementy przeprowadzania kontroli: *upoważnienia kontrolującego, *przysługujące kontrolującemu prawo przy przeprowadzaniu kontroli, *wyniki kontroli, *wystąpienia pokontrolne, *czas przeprowadzenia kontroli.

3. Przygotowanie się do przeprowadzenia kontroli, w tym: zapoznanie się z: obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi oraz Regulaminem organizacyjnym w zakresie wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, * opracowanie wzorów, w tym m.in.: harmonogramu kontroli oraz protokołu kontroli.

4. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY, w tym: kolejność czynności na kontrolowanym stanowisku pracy oraz sposób sprawdzania - opisu teczek aktowych, spisów spraw, chronologicznego ułożenia spraw oraz pism wewnątrz sprawy, znaku spraw, kategorii dokumentacji, spisów zdawczo-odbiorczych.

5. Elementy kontroli poszczególnej dokumentacji, w tym m.in.: dokumentację tworzącą akta sprawy - archiwalną (Kat. A lub B25), w tym. m.in.: Rejestry, zarządzenia, uchwały, upoważnienia, decyzje oświadczenia, sprawozdania, protokoły, niearchiwalną Kat. B10, B5), w tym m.in. Rejestry, umowy, faktury, techniczną, dokumentacje projektów unijnych (Kat. A, B10), w tym m.in.: sprawozdania, dokumentację, księgową, techniczną, akt osobowych (Kat. B50 oraz B10) m.in.: dokumentacje pracowniczą, w tym m.in.: teczki osobowe, Rejestry, listy płac, karty wynagrodzeń (Kat. B50 oraz B10) oraz  dokumentację nie tworzącą akta sprawy, w tym m.in.: nie tworzącą akt sprawy (bez Kat.) i nie tworząca akt sprawy Kat. Bc.

Uczestnicy szkolenia otrzymają: Zaświadczenie oraz materiały ze szkolenia m.in. „Regulamin czynności kancelaryjno-archiwalnych”.

Szkolenie prowadzone jest przez członka Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, wieloletniego archiwistę archiwum zakładowego, eksperta z zakresu archiwizowania dokumentacji aktowej i technicznej pod względem technicznym i prawnym, wykładowcę Koordynatora Studium kancelaryjno archiwalnego na uczelni wyższej. 

Termin szkolenia 29.06.2023 r.,         Koszt 300 zł. brutto        FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY www.szkolenia-tcs.pl 

Czas szkolenia od godz. 09:00 - 12:00

Termin zgłoszenia do dnia 27.06.2023 r.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

 

 

 

 

<div class="default-style" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "segoe="" ui",="" arial,="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" ui="" symbol";="" font-size:="" 13px;="" padding-left:="" 40px;"="">

 

 

 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

© 2023 TCS Szkolenia

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.