Szkolenia i Kursy

Audyt wewnętrzny z RODO

kancelaria-t.curzytek@post.pl

600808605

Tel. 600 808 605

Kancelaria Prawna Teresa Curzytek, 39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 132A, NIP 8181006044, tel. 600808605, email:kancelaria-tcs@post.pl, www.szkolenia-tcs.pl

Audyty wewnętrzne z ochrony danych osobowych-  w formie online

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, administratorów danych osobowych, inspektorów ochrony danych osobowych oraz innych osób, które są odpowiedzialne za przygotowanie audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pod względem technicznym, organizacyjnym i prawnym

W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady postępowania w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych obowiązujące z ochrony danych osobowych, które powinny zapewnić bezpieczeństwo prawne, techniczne i organizacyjne a także powinny zapewnić rozliczalność przetwarzania danych zgodnie z wymogami RODO.

1.   Zapoznanie się z podstawami prawnymi w zakresie realizacji audytów:

1)  RODO;

2)  art. 20 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 526)

3)  PN-EN ISO 9011 – Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarzadzania

2.   Planowanie audytu, omówienie poszczególnych etapów przeprowadzenia audytu, w tym m.in.:

1)  Ustalenie poszczególnych etapów przeprowadzenia audytu

2)  Ustalenie obszaru audytu

4)  Ustalenie formy przeprowadzenia audytu

5)  Ustalenie obszarów ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latac

3. Przedmiot audytu i przykładowe metody/narzędzia weryfikacji w tym m.ni.:

1) Listy kontrolne

2) Ankiety

3) Rozmowy z pracownikami

4) Oględziny miejsc

5) Wgląd do nośników danych i do systemów danych informatycznych

6) Wgląd do komunikacji

4. Raportowanie:

1) Sporządzanie Raportów z poszczególnych etapów audytu, w tym:

  1. Audyt zgodności z RODO – wstępny cz.I. (ustalenie stanu faktycznego – zalecenia pokontrolne)
  2. Audyt zgodności z RODO -  audyt końcowy cz.II (sprawdzenie wykonania zaleceń poaudytowych)

5. Wdrożenie działań naprawczych i korygujących

1)  Ustalenie Planu działań naprawczych

2) Sporządzenie procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz obsługą praw podmiotów  danych

3) Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych

4) Wdrożenie narzędzi poprawiających bezpieczeństwo procesowania danych osobowych w organizacji

Szkolenie prowadzone jest przez Certyfikowanego audytora zewnętrznego i wewnętrznego z RODO

Termin szkolenia - 22.04.2023 w godz. od 10:00 -13:00

Cena za szkolenie 230 zł. brutto

Cena obejmuje:

1. Certyfikat

2. materiały szkoleniowe, w tym wzór "Regulaminu analizy i oceny ryzyka"

Zgłoszenia zależy składać do dnia 19.04.2023

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

© 2023 TCS Szkolenia

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.