Szkolenia i Kursy

ARCHIWIZOWANIE dokumentacji współfinansowanej ze ŚRODKÓW UNIJNYCH

kancelaria-t.curzytek@post.pl

600808605

Tel. 600 808 605

22.05.2023
on-line

ARCHIWIZOWANIE dokumentacji współfinansowanej ze

ŚRODKÓW UNIJNYCH

Szkolenie kierowane jest do pracowników archiwizujących (wytwarzających) dokumentacje projektów unijnych w szczególności kierowników projektów, koordynatorów, archiwistów oraz poszczególnych pracowników wytwarzających dokumentacje.

Celu szkolenia jest zapoznanie z zasadami zarządzania, archiwizowania, przechowywania oraz ochroną danych osobowych w tym udostępniania dokumentacji współfinansowanej ze środków unijnych. Prawidłowe postępowanie z ww. dokumentacją przyczyni się do uniknięcia przez poszczególnych beneficjentów, Instytucje Zarządzające (IZ) oraz Instytucje pośredniczące (IP) oraz pracowników bezpośrednio zajmujących się archiwizowaniem dokumentacji.

Programem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami:

1. prawidłowego archiwizowania dokumentacji projektów unijnych na podstawie przepisów polskich i unijnych, w tym m.in. z:

     1) rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

     2) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006,

     3) rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

     4) wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w zakresie zasad archiwizacji dokumentów;

     5)   instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowy Wykaz Akt w zakresie Klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji projektów unijnych;

     6)   ustawą o ochronnie danych osobowych w zakresie przetwarzania (przechowania i udostępniania prawidłowym przygotowaniem oraz przekazaniem dokumentacji projektów unijnych do archiwum zakładowego/składnicy akt.

2. Archiwizowania dokumentacji projektów unijnych na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym z:

    1) rejestracją dokumentacji projektów unijnych,

    2) rozdzielaniem dokumentacji własnej od dokumentacji projektów unijnych,

    3) nadawaniem znaku sprawy w tym grup projektom unijnym na poszczególnych stanowiskach pracy.

3. Przekazania dokumentacji projektów unijnych do archiwum zakładowego/składnicy akt, w tym m.in. z:

    1) obowiązkiem informacyjnym przez umieszczanie, zamieszczanie, oznaczanie działań informacyjno-promocyjnych na dokumentacji pojektów unijnych,

    2).sporządzaniem spisów zdawczo-odbiorczych z wyodrębnieniem poszczególnych kategorii archiwalnych,

    3) wewnętrznym uporządkowaniem, oznaczeniem i spaginowaniem (kat. A,B25) dokumentacji projektów unijnych.

4. Obowiązku Koordynatora dokumentacji projektu/ów w zakresie przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.

     1) Przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji projektów unijnych, w tym m.in.z:danymi osobowymi których:

             a) administratorem jest beneficjent,

             b) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-

            c) Minister Infrastruktury i Rozwoju

    2) Odpowiedzialności finansowej oraz karnej za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych, w tym

            a) braku należytej ochrony dokumentacji projektów unijnych na poszczególnym stanowisku pracy,

            b) przechowywaniu, udostępnianiu iprzekazywaniu dokumentacji projektów unijnych osobom

4. Przyjmowania i przechowywania dokumentacji projektów unijnych w archiwum zakładowym/ składnicy akt.

Uczestnicy otrzymają:

1. Instrukcje archiwizowania i przechowywania dokumentacji projektów unijnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. Procedury przetwarzania danych osobowych dokumentacji projektów unijnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Termin szkolenia: 22.05.2023 w godz. 10:00 -13:00;

Cena za szkolenie 250 brutto/osoba

Cena obejmuje:

1. Certyfikat

2. materiały szkoleniowe, w tym Instrukcję obiegu dokumentacji księgowej własnej i projektóww unijnych oraz Instrukcję archiwizowania dokumentacji projektów unijnych

 

Istnieje możliwość meliowego kontaktu z trenerem po szkoleniu.

Zgłoszenia zależy składać do dnia 21 maj  2023 r.

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

© 2023 TCS Szkolenia

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.